zobraziť len:
Názov

Typ

Hodnota / predpokladaná hodnota

Publikované

Vyhlásené / uzavreté

Popis

objednávky č. 20190001 - 20190004Objednávka0 €9.1.2019 
Dodatok č.8 zo dňa 09.07.2002Zmluva0 €9.1.2019 dodatok ku zmlve 09.07.2002
objednávky č. 20190005 - 20190007Objednávka0 €18.1.2019 
objednávky č. 20190008 - 20190011Objednávka0 €29.1.2019 
Kúpna zmluva 9/2019Zmluva3 €1.2.2019 Špecifikácia tovaru podľa bodu zmluvy 1.3
objednávka č. 20190011AObjednávka0 €5.2.2019 
Zmluva 4/2019Zmluva0 €18.2.2019 rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestného systému triedeného zberu komunalných odpadov
objednávky č. 20190012 - 20190014Objednávka0 €20.2.2019 
objednávky č. 20190015 - 20190017Objednávka0 €22.2.2019 
5/2019Zmluva0 €26.2.2019 nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov
7/2019Zmluva72 €12.3.2019 Zmluva o aktualizácii dát katastra
8/2019Zmluva15848,1 €12.3.2019 poskytnutie podpory z nenávratného finančného príspevku
6/2019Zmluva95 €12.3.2019 aktualizácia programu (upgrade,update) -systémová podpora a licenčná zmluva
Dohoda 11/20019Zmluva0 €14.3.2019 predmetom dohody je poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
objednávky č. 20190018 - 20190020BObjednávka0 €15.3.2019 
Zmluva 10/2019Zmluva274,05 €25.3.2019 právo používateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia
objednávka č. 20190021Objednávka0 €29.3.2019 
objednávka č. 20190022Objednávka0 €1.4.2019 
objednávky č. 20190023 -20190027Objednávka0 €1.4.2019 
Zmluva 13/2019Zmluva0 €9.4.2019 preberanie odpadov za účelom ich zhodnotenia prípadne zneškodnenia
Zmluva12/2019Zmluva3000 €9.4.2019 poskytnutie dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR
objednávky č. 20190028 -20190031Objednávka0 €12.4.2019 
objednávky č. 20190032 -20190036Objednávka0 €30.4.2019 
objednávky č. 20190037 - 20190039Objednávka0 €16.5.2019 
Zmluva odielo 14/2019Zmluva-990 €16.5.2019 objednávka kníh Záhorie z vtáčej perspektívy
objednávka č. 20190040Objednávka0 €17.5.2019 
objednávky č. 20190040A -20190041Objednávka0 €23.5.2019 
objednávka č. 20190042Objednávka0 €24.5.2019 
Doatok ku zmluve15/2019Zmluva0 €27.5.2019 dodatok č.5 ku zmluve o poskytnutí audítorskýchslužieb zo dňa 18.03.2009
objednávky č. 20190043A - 20190045Objednávka0 €28.5.2019 
objednávky č. 20190046 - 20190047AObjednávka0 €29.5.2019 
objednávky č. 20190048A - 20190052Objednávka0 €31.5.2019 
Píkazná zmluva 16/2019Zmluva0 €1.6.2019 povinnosť vykonávania veterinárnej starostlivosti a vedenie prevádzky útulku pre zvieratá.
objednávky č. 20190053 - 20190054Objednávka0 €12.6.2019 
Zmluva o grantovom účte 14/2019Zmluva0 €14.6.2019 Zmluva o grantovom účte
Zmluva o spolupráci 18/2019Zmluva0 €26.6.2019 program na podporu dodávania mlieka , mliečných výrobkov zeleniny , ovocia
objednávky č. 20190054A - 20190055Objednávka0 €26.6.2019 
Zmluva odielo 20/2019Zmluva24264,59 €3.7.2019 Oprava a úprava WC dievčatá, ZŠ Kopčany
objednávky č. 20190055A - 20190059Objednávka0 €11.7.2019 
objednávky č. 20190060 - 20190064Objednávka0 €17.7.2019 
objednávky č. 20190065 - 20190067Objednávka0 €23.7.2019 
objednávky č. 20190068 - 20190069Objednávka0 €1.8.2019 
objednávka č. 20190070Objednávka0 €6.8.2019 
objednávky č. 20190071-20190073Objednávka0 €7.8.2019 
objednávky č,. 20190074 - 20190078Objednávka0 €30.8.2019 
22/2019 zmluvaZmluva120 €1.9.2019 umiestnenie informačnej tabule
objednávky č. 20190079 - 20190083Objednávka0 €10.9.2019 
objednávky č. 20190084 - 20190085Objednávka0 €13.9.2019 
zmluva 24/2019Zmluva23567 €16.9.2019 Demolácia základov nefunkčných objektov a drvenie stavebného odpadu v obci Kopčany
objednávky č. 20190085A - 20190085BObjednávka0 €4.10.2019 
objednávky č. 20190086 - 2019088Objednávka0 €11.10.2019 
objednávky č. 20190088A - 20190091Objednávka0 €23.10.2019 
objednávky č. 20190092 - 20190096Objednávka0 €25.10.2019 
objednávka č. 20190097Objednávka0 €31.10.2019 
Zmluva o dielo 25/2019Zmluva25671,97 €4.11.2019 Zberný dvor Kopčany - oplotenie ( I.etapa )
Zmluva o dielo - Jazdiareň f ARTbuildingZmluva0 €22.11.2019 
Zmluva o poskytnutí dotácie 26/2019Zmluva3617 €5.12.2019 poskytnutie dotácie na realizáciu projektu : Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie
Zmluva o poskytnutí dotácie 26/2019Zmluva-3617 €5.12.2019 poskytnutie dotácie na realizáciu projektu : Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie
Zmluva odielo 27/2019Zmluva539137,27 €10.12.2019 zmluva o dielo 27/2019 Chodníkk Kopčany,Bratislavská ulica - 1.etapa
© 2011 - 2019 Little Big Solutions, s.r.o. & obec Kopčany. All rights reserved. Administrácia